Jak se rozmnožují?

Agamy vousaté jsou oviparní ještěři, tj. kladou vejce. Ty pak v přírodě nechávají v místě nakladení (které zahrabou) a dále se o ně nestarají.

Sexuálně dospělé jsou agamy ve 24-28 týdnech, ale u samic se doporučuje „připouštět“ až ve cca 34 týdnech. Příliš mladé samice mívají nekvalitní a málopočetné snůšky. Navíc je tvorba a kladení vajec pro každou samici velká zátěž a tak by měla být zvířata zdravotně a nutričně dobře připravena.

Připravit agamy (zvláštěpak samice, samozřejmě) musíme na páření tak, aby pro ně tvorba vajec a samotné nakladení znamenalo co nejmenší problém.Samicím už před zimováním suplementujeme větší množství vápníku a dáváme pozor na adekvátní přísun UVB nebo syntetického vit. D3. V době po zimování (tedy před samotným pářením) a v době tvorby vajec u samice zvýšíme přísun živočišných proteinů (více hmyzu, holátka myší nebo potkanů – nepřehnat) a taktéž dáváme pozor na přísun Ca a D3. Je potřeba brát v potaz, že jak vejce rostou, samici čím dál více zaplňují místo v břišní dutině a samice tak může v poslední etapě před kladením přestat uplně žrát.

Ještě před příchodem samotné snůšky je potřeba zajistit samici vhodné místo ke kladení, aby nedošlo k zadržení vajec. Lze použít plastový box s mokrým pískem, rašeliníkem nebo pískem s rašelinou nebo zeminou 1:1. Někteří chovatelé používají i samotný vermikulit nebo můžete jednoduše navýšit na jedné straně terária vrstvu tvárného substrátu, který budete udržovat mokrý.

Samice příchod snůšky ohlásí až přemírou aktivity v teráriu a hrabáním na různých místech. Brzy po těchto projevech obvykle následuje snůška.

Agamy vousaté mohou mít shruba 8-30 vajec v jedné snůšce, v závislosti na věku, zdravotní kondici a výživném stavu jednotlivých samic. Rekordní zaznamenaný počet vajec byl 68 vajec od  „giant“ mutace vyšlechtěné německými chovateli. Samice také mohou klást vejce několikrát do roka – mladé samice mají většinou jednu snůšku, dobře krmené samice ve formě zvládnou 5, vyjimečně i 7 snůšek za sezónu. To je ale pro samice obrovská zátěž.

U vykladených samic věnujeme velkou pozornost rehydrataci a krmení!

Oplozená vejce inkubujeme například ve vlhkém vermikulitu nebo rašeliníku při 27-28°C. Můžeme dovolit menší noční pokles (nikoliv ale pod hranici 25.6°), při teplotě nad 32°C embrya umírají. Při vyšších inkubačních teplotách se líhnou agamy dříve, ale podle zkušeností chovatelů se pak líhnou menší a méně životaschopné agamky. Čerstvě narozená mláďata mají okolo 11cm.

Vysoké a nízké teploty mají vliv na determinaci pohlaví, nicméně se jedná o hraniční hodnoty a je zde vysoká pravděpodobnost úhynu zárodků.

Vlhkost v inkubátoru by měla být 75 – 85%, pod tuto hranici vejce vysychají, nad tuto hranici mohou plesnivět.


Reklama:


bannerterashop

Internetový obchod TeraShop.cz, zdroje osvětlení a UV nejen pro agamy vousaté. Odborné poradenství, vlastní testování zdrojů.

www.terashop.cz