Minerály

Makroelementy

Vápník

Vápník je pro leguány zelené nejdůležitější a naprosto nepostradatelný makroelementní minerál. 97% – 99% je ho vázáno v kostře těla ve formě uhličitanu a fosforečnanu vápenatého. Nejsnadněji je vstřebatelný ve formě chloridu vápenatého a hydroxidu vápenatého (hašené vápno), bohužel obě jsou to agresivní alkalické látky, nevhodné ke zkrmování. Přímo úměrně jeho vstřebávání v organismu zajišťuje vitamín D3. Vápník je nezbytně nutný pro správnou tvorbu kostí a zubů, zajišťuje správnou funkci centrální nervové soustavy (v synapsích), účastní se imunity. Bohatým zdrojem vápníku jsou kromě minerálních preparátů jeteloviny (Fabaceae – bobovité) – ne všechny jsou však pro leguány vhodné, některé i nebezpečné.

Nedostatek – (což je jednak nedostatek vápníku v těle, ale také nedostatek vitamínu D, případně nepoměr vápníku s fosforem a hořčíkem – častý jev u býložravých plazů) nastává u leguánů zelených jednak podáváním nevhodných minerálních přípravků, co se týče rozpustnosti v organismu, příliš jednotvárnou rostlinnou stravou, která není bohatá na vápník. Co se týče projevů a následků hypovitaminózy, je popsaná u vitamínu D. U leguánů zelených a jiných druhů ze skupiny Iguanidae by se měl pohybovat poměr vápníku s fosforem 2:1 (Ca:P) – tomu odpovídá zkrmování hlavně zelených listů.

Vápník je třeba uměle dodávat, protože u leguánů zelených bychom zřídkakdy mohli docílit optimálního dodávání vápníku v zelené stravě. Existuje řada minerálních přípravků, u kterých si musíme vždy dávat pozor, kolik přesně vápníku obsahují.

Například:
Vitamix Rep – 1,6:1 (Ca:P)
Plastin – 25:1 (Ca:P)
Vaječné skořápky: 113,1:1 (Ca:P) – jsou ale hůře vstřebatelné (stravitelné)

V neposlední řadě je třeba si uvědomit, že je také potřeba „udržovat“ určitou (nižší) hladinu hořčíku, který se vyskytuje v krvi návazně na vápník a fosfor. Poměr hořčíku by měl být následující 1,5 : 1 : 0,2 – 0,3 = Ca : P : Mg – ovšem v zelených rostlinách je hořčík bohatě zastoupen, tudíž není třeba ho nijak umělě dodávat.

Pro leguány doporučujeme přidávat vápník ve stravitelné formě uhličitanu vápenatého (CaCO3 – 40% Ca v 1g, dá se koupit v lékárně), což je bílý krystalický prášek. Dále můžeme suplementovat plastinem nebo vitacalcinem (pro lidi, bez příchutí – tablety rozdrtíme na prášek a pak podáváme). Pokud podáváme tzv. multivitámínové přípravky, kde je vápník – kalcium zastoupeno ve vhodném množství, není nutné jej přidávat ještě zvlášť —-

*Denní potřeba kalcia (Ca) pro leguány zelené je 77mg na kilogram zvířete.

Zde je tabulka hodnot některých zdrojů kalcia :

kalcium %  fosfor % kalcium v 5g  fosfor v 5g
Karbonát kalcia(CaCO3)      40       0    2000mg       0 mg
 Vápenec      38        0    1900mg        0mg
 Laktát kalcia       18        0       900mg        0mg
 Glukonát kalcia         9        0       450mg        0mg
 Kostní moučka       21      12    1200mg   600mg
 2fosforečnan vápenatý       24      18    1200mg   900mg

pozn.: u leguánů zelených určitě nepoužívejte laktát kalcia (leguáni nemají enzym laktózu, který je schopen strávit laktáty), kostní moučku ani 2fosforečnan vápenatý – jsou zde uvedeny jen pro přehled

Fosfor

Fosfor (P) je po vápníku druhým nejzastoupenějším makroelementem v tělech živočichů. Asi 85% fosforu se nachází v kostech, zbytek ve všech buňkách těla. Leguáni si ho získají bohatě ze stravy, naopak je potřeba přidávat vápník, aby neměli v těle fosforu moc. Je opravdu velmi důležité, snažit se udržet rovnováhu vápník – fosfor 2:1 (Ca:P).

Hořčík

Hořčík (Mg) je zastoupen v organismu v úzké rovnováze s vápníkem a fosforem. Je také stavebním prvkem kostí (do 70%) a také svalů (20%), ale je hůře vstřebatelný než Ca a P. Hořčík je nutný pro správnou funkci svalů, protože je součástí procesu smršťování svalů a účastní se uvolňování energie pro svalovou činnost. Působí také v metabolismu cukrů, tuků a při syntéze bílkovin.

Nedostatek se projevuje hlavně poruchami reprodukce a snižuje počet vajec a životaschopnost mláďat. Je proto nezbytné udržovat poměr s vápníkem a fosforem – 1,5 : 1 : 0,2 – 0,3 = Ca : P : Mg

Ve stravě leguánů je hořčík bohatě zastoupen (zelené rostliny), není potřeba jej nijak suplementovat.

*Denní potřeba hořčíku (Mg) pro leguána zeleného je 11mg na kilogram zvířete.
Sodík

Nejčastěji je v těle zastoupen ve formě soli (NaCl). Význam má hlavně při udržování osmotického tlaku a trávení (je součástí trávicích žláz).

Nedostatek se projevuje zpomalením růstu a zhoršeným trávením. Nedostatek u leguánů zelených není častý, pokud je krmíme i kořenovou zeleninou (zelené listy nepokryjí potřebu sodíku), ve které je sodíku dostatek, nadbytečný sodík (spolu s draslíkem a ostatními soli) leguáni zelení „vyfrkují“ nozdrami.

Předávkování soli se projevuje vysokou žíznivostí, malátností i křečemi.

*Denní potřeba sodíku (Na) pro leguána zeleného je 14mg na kilogram zvířete.
Draslík

Draslík se nejvíce vyskytuje ve svalech. Podílí se na metabolismu cukrů a bílkovin. Spolu se sodíkem a dalšími prvky se účastní tvorby osmotického tlaku a acidobazické (kyselé vs. zásadité) rovnováhy.

Nedostatek se projevuje zpomalením růstu a vysokým procentem úhynu mláďat. U leguánů zelených (kvalitně krmených) nedostatek nehrozí, je více než bohatě zastoupen v zelených rostlinách. Přebytečný draslík leguáni zelení „vyfrkují“ spolu se sodíkem svými nozdrami.

*Denní potřeba draslíku (K) pro leguána zeleného je 35mg na kilogram zvířete.

Mikroelementy

Mangan

Tento prvek je pro vejcorodé plazy, kterými leguáni zelení jsou, velmi důležitý. Nejvíce se vyskytuje ve slezině, mozku, ledvinách a svalech. Účastní se oxidačních procesů a má vliv na tvorbu hypofyzárních hormonů = příznivý vývoj pohlavní dospělosti a reprodukční schopnosti. S kobaltem (Co) a mědí (Cu) působí na tvorbu hemoglobinu, podílí se na tvrobě kostí a pomáhá při metabolismu tuků, zvláště štěpění na mastné kyseliny.

Zdrojem manganu jsou kůra a listy stromů a ostatní zelené rostliny a kořeny (např. mrkev).

Nedostatek se projevuje snižením reprodukčních schopností, kvality vajec a obalu vajec. U mláďat způsobuje zpomalení růstu a poruchy růstu kostí.

Nutno podotknout, že vstřebávání vápníku a fosforu zabraňuje vstřebávání manganu. Na to je potřeba brát zřetel při výběru vitamínových přípravků i přílišného podávání kalcia (aneb – všecho moc škodí). To ale neznamená, že nebudeme dodávat leguánům kalcium.

*Denní potřeba manganu (Mn) pro leguána zeleného je 0,49mg na kilogram zvířete.
Jód

Jód je nejvíce obsažen ve štítné žláze a je nezbytný pro tvorbu thyreoidních hormonů. Jeho nedostatek se projevuje zvětšením štítné žlázy – strumou. Jód je nejvíce zastoupen v játrech ryb, v tělech mořských živočichů a jen velmi málo v rostlinách.

U býložravých plazů, jakým je i leguán zelený se vyvarujeme přílišným podáváním listů brukvovitých rostlin (čeleď Brassicaceae, zvlášte pak rod Brassica – např. horčice a řepka). Struma se však vyvolává u těchto rostlin intoxikací thiokyanáty a ne nedostatkem jódu. Tyto rostliny, ale také obsahují glukosinoláty, které na sebe vážou a vyplavují z těla i jód (více v menu strava ). Proto doporučujeme používat vitamínové a minerální přípravky (tzv. multivitamíny), ve kterých je zastoupen mimo jiné i jód.

*Denní potřeba jódu (I) pro leguána zeleného je 0,004mg na kilogram zvířete
Selen

U ještěrů se selen vyskytuje v kůži a šupinách. Významně zasahuje do oxidoredukčních (antioxidačních) procesů v metabolismu. Při léčení se používá spolu s vitamínem E. Bohatými zdroji jsou obiloviny a kvasnice.

*Denní potřeba selenu (Se) pro leguána zeleného je 0,002mg na kilogram zvířete.

Na závěr bychom rádi podotkli, že v létě, kdy je dostupná čerstvá strava přímo „ze země“, je potřeba dodávat uměle minerály menší než v zimě, kdy nemáme možnost leguánům zajistit takovou rozmanitost ve stravě jako v létě. Proto je potřeba v zimě dodávat minerály více. To stejné platí i pro vitamíny. Nejdůležitější je ovšem zaměřit se na přísun vitamínů a minerálů přirozenou cestou, tozn. hlavně ze stravy a slunce (popř. UVB zdroje) a suplementaci různými připravky řešit až poté.

*jedná se o celkové denní množství, ne množství podané ve vitamínových preparátech!


Reklama:


bannerterashop

Internetový obchod TeraShop.cz, zdroje osvětlení a UV nejen pro agamy vousaté. Odborné poradenství, vlastní testování zdrojů.

www.terashop.cz