Terárium – osvětlení

Osvětlení vnitřních ubikací, nejen u leguánů zelených

Úvodem:

Prvně je potřeba, abychom si uvědomili několik základních faktů: leguáni, stejně jako spousta dalších druhů, především ještěrů jsou tzv. heliotermní plazi. To doslova znamená, že milují slunce (světlo) a dostatečná intenzita světla je pro kvalitu jejich života (psychickou a dokonce i fyzickou) jednou ze základních věcí.

Tyto zvířata žijí v oblastech, kde je po celý rok vysoká intenzita světla a na zem dopadá velké množství UV záření. Pokud si porovnáme intenzitu jedné trubicové zářivky (cca 1500lx ve vzdál. 15cm) a intenzitu např. slunce v karibiku (až přes 100 000lx), pochopíme, že tato zvířata potřebují spoustu světla k tomu, aby byla spokojená.

Při volbě umělého zdroje světla chceme docílit několika základních faktorů/veličin:

  • dostatek UV záření
  • dostatek intenzity
  • dostatečná teplota
  • spektrální průběh co nejvíce podobný slunci

UV záření

Ultrafialové záření je složka světla o určité vlnové délce – pro lidi je to vlnová délka za hranicí viditelnosti, ovšem někteří živočichové, jako jsou například plazi toto světlo dokáží vnímat. UV záření se dělí na tři složky (180-400nm), o každém typu se budeme bavit v rámci účinků na plazy obecně, níže pak bude rozebráno, jak a čím tuto část slunečního záření nahradit v teráriu:

UVA:
315 – 400 nm – pro plazy velice důležitá složka světla. Má příznivý vliv na psychiku zvířat, jejich barvu a přirozené chování, včetně stimulace k páření. Nekteří plazi,především denní ještěři (jako např. leguáni zelení) jsou schopni vnímat světlo až do těchto vlnových délek, jsou to tedy zvířat s tzv. tetrachromativním vnímáním světla. (lidé jsou trichromatic – RGB).

UVB: 280 – 315 nm – nejvýznamější složkou ultrafialového záření u plazů. S jeho pomocí probíhá v organismu syntéza vitamínu D3.

UVC: 180 – 280 nm – je to tzv. desinfekční ultrafialové záření. Proniká lehce tkáněmi živých organismů a je pro ně zhoubné.

Jak imitovat funkci ultrafialového záření ve vnitřních ubikacích:

UVA:

Tuto složku ultrafialového záření emituje do jisté míry většina světelných zdrojů (i obyčejná žárovka). Jeho potřeba je přímo závislá na druhu chovaného plaza – pouštní druhy budou logicky vyžadovat větší „dávky“ UVA než druhy podzemní, noční, či žijící pod příkryvem porostů.

Jako ideální zdroj UVA záření pro heliofilní (sluncemilné) plazy jako jsou leguáni zelení se dají jistě považovat vysokotlaké výbojky (rtuťové a směsové, sodíkové, halogenidové) a do jisté míry a pro některé druhy (např. žijící ve stínu tropického deštného pralesa) jsou vhodným zdrojem UVA plnospektrální lineární zářivky s dobrou intenzitou světla, imitující sluneční svit (intenzita světla se udává v jednotce lux).

UVB:

Bez UVB záření nejsou leguáni schopní vstřebat vitamín D3, který je nezbytný pro

správnou funkci přištítné žlázy, která reguluje množství kalcia a fosforu v těle (uvolňuje hormony kalcitoin a parathormon). Kalcium a fosfor (u leguánů by měl být podíl v krvi 2:1 Ca:P) jsou nejdůležitějsí prvky pro správnou tvorbu kostí. Bez UVB záření leguáni trpí nemocí nazývanou MBD – metabolická porucha kostí (metabolic bone disease) a většinou hynou nebo mají trvalé následky.

Přečtěte si prosím pozorně následující tabulku:

Leguáni a heliofilní plazi obecně vstřebávají UVB záření následujícím způsobem:

Kůže přijímá ze slunečního svitu UVB záření (290 – 315 nm) v podobě provitaminu D (7-dehydrocholesterol), buňky kůže tento provitamín přemění za působení tepla na vitamín D3 (cholekalciferol). Ten potom putuje krevní plasmou do jater, kde se přeměňuje tzv. hydroxylací na calcidiol – 25(OH)D3 – ten je pak rozváděn krví po celém těle a v ledvinách je jeho část přeměněna na hormon calcitriol, který hraje hlavní roli právě v metabolismu vápníku.

Posledních pár let výzkumu také ukázalo, že calcidiol hraje mj. důležitou roli co se týče funkčnosti dalších orgánů. Je vstřebáván buňkami v těle a vnitrobuněčně přeměňován na calcitriol. Toto ovlivňuje imunitní systém, kardiovaskulární systém a chrání buňky před rakovinovou tvorbou – vytváří v kůži odolnost proti rakovině.

Na závěr nutno podotknout, že předávkování vit. D–hypervitaminóza je velmi nebezpečná – způsobuje selhání ledvin, kalcifikaci měkkých tkání včetně hlavních tepen a předčasnou smrt. Při slunění není ovšem předávkování vit. D možné (kůže plazů je schopná se s tím vyrovnat, přeměnnou přebytku na biologicky neaktivní látky) – jen při umělém dodávání tohoto vitamínu

Umělé zdroje UV záření:

– mezi dostupné zdroje UVB záření, které se nejvíce hodí do terárií patří speciální kompaktní zářivky (tzv. „úsporky“), lineární zářivky (trubice) a vysokotlaké výbojky.

Vysokotlaké výbojky:

Lze je s jistotou považovat za nejlepší zdroj nejen UVB, dodávají zároveň důležité teplo, bez kterého by syntéza vit. D3 vůbec nemohla probíhat. Při použití kompaktních a lineárních zářivek se zdroj tepla musí řešit dodatečně (např. obyčejnými nebo bodovými žárovkami). Nejnovější a nejlepší technologií v osvitu plazů vůbec se nově používají metal-halidové UV výbojky, které mají zároveň vynikající intenzitu světla a kvalitní spektrum.
Nové technologie nyní dovolují vysokotlakými výbojkami obecně osvětlovat ubikaci po celý den, tudíž není nutné řešit dodatečný zdroj světla. Důležité je dodržovat vzdálenosti doporučené výrobcem, aby nedošlo např. k přehřátí plaza nebo naopak nedostatečné expozici UV paprsky.

hid12

Halogenidová výbojka s paticí Rx7s, svítidlo a předřadník

hid1

Japonská výbojka Iwasaki EYE Color ARC 70W PAR36, zatím to nejlepší, co lze zvířatům dopřát.


Lineární terarijní zářivky:

Pro heliofilní plazy (ještěry) ve větších teráriích naprosto nedostatečné jako zdroj UVB záření. Emitují ho velmi málo a podle posledních měření by si plazi jen ztěží dokázali z tohoto zdroje přirozeně syntetizovat vitamín D3. UVB záření je také vyzařováno na velmi krátkou vzdálenost (do cca 40cm). Dají se použít u druhů, které se v přírodě nacházejí např. pod stromovým příkryvem nebo žijí skrytým životem (někteří ještě

pok2

lineární zářivka typu T5 s reflektorem a svítidlem

ři a želvy). Některé (obvykle označované do 2% podílu UVB) tyto zářivky jsou svým spektrem dobré jako dodatečné osvětlení. Nicméně je potřeba si uvědomit fakt, že pomocí kla

sické lineární zářivky tloušťky T8 jsme schopni imitovat přirozeně maximálně stín pod stromem. Lepším řešením jsou v tomto případě lineární zářivky T5, které mají při menší vel

ikosti mnohem větší výdej světla. Nově se dají koupit

i T5 UV zářivky, kterými lze vybavit např. nižší nádrže různých pozemních plazů, odchovnu s mláďaty leguánů nebo pomocí nich (nemusí být UV) rešit dodatečné osvětlení terária.
Kompaktní zářivky:

Jsou kompromisem mezi lineárními zářivkami a vysokotlakými výbojkami. Emitace UVB záření je o poznání lepší než u lineárních zářivek, ale pro druhy náročné na UVB

kompaktní UV zářivka s reflektorem

kompaktní UV zářivka s reflektorem

nedostatečné. Také nevydávají tolik tepla a rovnoměrně osvětlí příliš malou plochu – hodí se tedy do menších terárií. Pozor! Objevují se kompaktní UV zářivky, které mohou vašim plazům uškodit, proto se vždy ujistěte, že kupujete kvalitní bezpečný produkt.
U leguánů se dají doporučit např. do odchoven nebo k velmi mladým zvířatům.

dvojice kompaktních zářivek v reflektoru, jedna jako zdroj UVB, druhá k dosvícení viditelným světlem

dvojice kompaktních zářivek v reflektoru, jedna jako zdroj UVB, druhá k dosvícení viditelným světlem

Na závěr velmi důležité upozornění k UVB zdrojům – klasické jednoduché sklo nepropouští 96% UVB záření (většina oken má sklo dvojité, tudíž nepropustí téměř nic), takže když leguán leží na okně, přes které svítí slunce, nedostává z něj téměř žádné potřebné UVB záření!. Proto UVB zdroje musí působit na leguána přímo a to ani přes plastové kryty, které nepohlcují UVB tolik jako sklo, ale propouští ho omezeně – vyjímkou jsou speciální polykarbonátová a akrylátová plexiskla, která UVB propouští i ze 70%.

Na paměti také mějte, že všechny zdroje UVB záření emitují UVB jen po určitou dobu a poté se musí měnit. Nejdéle vydrží vysokotlaké výbojky (až 1,5 -2 roky).


Ostatní aspekty osvětlení

Zdroje UV záření jsou jen jedním aspektem osvětlení u plazů. Nyní si řekneme něco o dalších „veličinách“ světla, které jsou také velmi důležité při chovu, hlavně heliofilních plazů.

Intenzita světla:

Je to veličina vyjadřující světelný tok, který dopadá na určitou plochu – ve stručnosti je to údaj, jak moc daný zdroj svítí. Zde se jen těžko můžeme nějakým umělým zdrojem přiblížit slunci. Totiž např. za slunečného dne v ČR lze naměřit až 70 000 luxů (lux – jednotka intenzity), zatímco například trubicové zářivky vydávají v nejlepším případě 2000 – 3000 lx . V pouštních oblastech planety je pak intenzita i přes 100 000 lx.

Na rozdíl od UV záření se intenzita světla procházejícího přes sklo téměř nemění, tudíž lze slunění leguánů (i jiných heliofilních plazů) na okně jen a jen doporučit. Případně umístit pletivovou ubikaci přímo k oknu.

V ubikacích, které nemáme možnost umístit tak, aby na ně svítilo slunce lze použít již zmíněné UV metal halidové výbojky, které jsou co do intenzity světla nepřekonatelné. Ostatní vysokotlaké výbojky jsou také dobrým řešením, mají špatné spektrum barev (jednoduše v jejich spektru obvykle převažuje jedna z barev na úkor druhé).

V menších teráriích, kde kvůli nebezpečí přehřátí nelze použít výbojky, můžeme instalovat plnospektrální lineární zářivky, které mají alespoň udanou hodnotu 1000 a více lx nebo kompaktní terarijní zářivky, které za nimi nijak výrazně nezaostávají. Nicméně kvůli osvětlované ploše a ceně plní tuto funkci daleko lépe plnospektrální lineární zářivky.

Teplota světla, index podání barev (Ra):

Zde narážíme na menší zádrhel asice: teplota chromatičnosti a podání barev se řídí a je vypočítáváno s ohledem na lidské vidění barev. Plazi (a zvlášť denní) mají vidění většinou přizpůsobené ke svému způsobu života a je jiné než u lidí. Konkrétně leguáni zelení mají mnohem rozvinutější barevné vidění než lidé, dokonce vnímají i UV záření. Jestli vnímají teplotu barev alespoň obdobně jako my, lidé, se neví, nicméně v Německu a USA již probíhají na toto téma rozsáhlé výzkumy.

Je tedy třeba brát toto v potaz při čtení následujících řádků.
Teplota světla, nebo-li chromatičnost (barevná jakost) se obecně udává v kelvinech (K nebo Ko) – udává poměr barev ve světelném spektru zdrojů. Index podání barev potom indikuje schopnost světelného zdroje imitovat barvy světla co nejpřirozeněji ke slunečnímu záření.

Při nezatažené tmavé obloze (deep blue sky) se teplota světla pohybuje okolo 28 000 K (při úsvitu cca 3000 K a při slunečném dni 6000 K). Plnospektrální lineární zářivky mají teplotu světla 2700 – 8000 K, metal halidové výbojky 2900 – 20 000 K a obyčejné neterarijní kompaktní zářivky 2700 – 6500 K. Ostatní zdroje lze považovat za nedostatečné (rtuťové a směsové výbojky, UVB kompaktní zářivky, některé terarijní UVB linéární zářivky, halogenové žárovky atd. atd.). Proto bych nejen u leguánů zelených doporučoval vždy buď halogenidové (metalhalide) výbojky nebo plnospektrální lineární zářivky.

Orientační tabulka teploty světla (teplota světla se měří v Kelvinech – K)

chromaticity
Stejně jako intenzita světla se ani teplota světla (barevné podání) přes sklo nemění.

 


Reklama:


bannerterashop

Internetový obchod TeraShop.cz, zdroje osvětlení a UV nejen pro agamy vousaté. Odborné poradenství, vlastní testování zdrojů.

www.terashop.cz